povas_g

iMas lengviau

Apie GPAIS

Nuo 2018m sausio 1d. pradėjo veikti LR aplinkos ministerijos sukurta informacinė sistema
GPAIS - Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema.

Registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdyti pakuočių apskaitą bei teikti duomenis GPAIS privalo subjektai, kurie pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 4 ir 16 dalių nuostatas ir Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 36 ir 38 dalių nuostatas laikytini gamintojais (pakuočių naudotojais) ir (ar) importuotojais arba pakuočių gamintojais – asmenys, vykdantys ūkinę veiklą Lietuvos teritorijoje, kurie yra PVM mokėtojai ir
a) gamina ir (ar) pakuoja gaminius (net jei pakavimo paslaugas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo) Lietuvos teritorijoje,
b) importuoja (įveža) į Lietuvos teritoriją supakuotus gaminius (gaminių pripildytą pakuotę), kuriems taikomas importo PVM,
c) gamina ir (ar) importuoja (įveža) į Lietuvos teritoriją tuščias pakuotes.

Prisijungti prie GPAIS

Į GPAIS sistemą pirmiausiai reikia suvesti prekių sąrašus, tada pateikti žurnalą.
Jeigu turite GPAIS sistemai reikalingus duomenis Excelyje, siūlome išbandyti mūsų Excel integracijas su GPAIS. Programos bei aprašymai patalpinti www.imaslengviau.eu

Išbandykite mūsų Demo programas, kurios leidžia sukelti 2 prekių sąrašų bei 2 žurnalo įrašus.

1. Programa konverteris "Pildyk GPAIS sąrašus" skirta lengvai ir greitai nusiųsti prekinių vienetų sąrašus su pakuotėmis į GPAIS sistemą. Programą „Pildyk GPAIS sąrašus“, kuri saugoma jūsų kompiuteryje, galite parsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

2. Programa konverteris "Pildyk GPAIS žurnalą" skirta nusiųsti GPAIS žurnalui reikalingus duomenis.
Programą „Pildyk GPAIS žurnalą“,kuri saugoma jūsų kompiuteryje galite parsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Tiems, kurie nenori saugoti programų kompiuteriuose, siūlome išbandyti internetines GPAIS integracijas, kurios veikia bet kokioje OS (iOS(Apple), Windows, Linux ar Android).
Internetinę programą rasite https://gpaislengviau.eu


Informaciją apie GPAIS integracijas teikiame el.paštu imaslengviau@gmail.com